امروز: دوشنبه, ۶ بهمن , ۱۳۹۹ - - Monday, 25 January , 2021
یارانه‌های مستقیم Archives | صنعت روز
  • سفره خالی نفت
  • سال‌هاست که موضوع آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم نقل هر کارزار انتخاباتی و مباحث سیاسی و علمی است، اما واقعیت آن است که این ماده حیاتی از ابتدا از طریق توزیع رانت‌های قیمتی انرژی بر سر سفره‌ها بوده و در این سال‌ها با پرداخت یارانه‌های مستقیم حتی حضورش پررنگ‌تر هم شده است. درمقابل […]