امروز: پنج شنبه, ۹ بهمن , ۱۳۹۹ - - Thursday, 28 January , 2021
یادداشت بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران تعاونی ها بهمن عبداللهي رئیس اتاق تعاون ایران Archives | صنعت روز
  • منابع مادی و معنوی تعاونی‌ها
  • درک ارزش یک تعاونی آسان است. مزایای آن در هر بازدید به چشم می‌خورد: صورت‌های مالی مشارکت مالی را نشان می‌دهد؛ اعضای تعاونی، ثبات آن را گواهی می‌دهند.