امروز: شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۰ - - Saturday, 24 July , 2021
وزارت فرهنگ و هنر Archives | صنعت روز
  • وزیر جوان در مخمصۀ انتظار از دو سو
  • انتخاب وزیر جوان ارتباطات با ملاحظات امنیتی برای افزایش هماهنگی ها بود. اما او حالا هم باید به مطالبۀ «فیلتر شود»پاسخ دهد و هم به مطالبۀ «فیلتر نشود» و یگانه توجیه باقی مانده این است: دست من نیست… شعارسال:انتخاب وزیر جوان ارتباطات با ملاحظات امنیتی برای افزایش هماهنگی ها بود. اما او حالا هم باید […]