امروز: سه شنبه, ۴ آذر , ۱۳۹۹ - - Tuesday, 24 November , 2020
وزارت صنعت و معادن Archives | صنعت روز
  • غربال صنایع آسیب‌پذیر
  • ۱۰تیر روز ملی صنعت و معدن است. این موضوع بهانه‌ای شد برای بررسی آخرین وضعیت صنایع کوچک و متوسط؛ صنایعی که این روزها بخش اعظمی از فعالیت اقتصادی کشورها را به خود اختصاص داده و توانسته‌اند سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشورهای صنعتی داشته باشند. شعار سال:۱۰تیر روز ملی صنعت و معدن است. این […]
  • دو راه بنگاه‌ها برای عبور از شرایط سخت
  • ۱۰تیر روز ملی صنعت و معدن است. این موضوع بهانه‌ای شد برای بررسی آخرین وضعیت صنایع کوچک و متوسط؛ صنایعی که این روزها بخش اعظمی از فعالیت اقتصادی کشورها را به خود اختصاص داده و توانسته‌اند سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشورهای صنعتی داشته باشند. شعار سال:۱۰تیر روز ملی صنعت و معدن است. این […]