امروز: سه شنبه, ۱۱ آذر , ۱۳۹۹ - - Tuesday, 1 December , 2020
وزارت راه و ترابری Archives | صنعت روز
  • راه‌آهن پس‌از خصوصی‌سازی
  • اصل (۴۴) قانون اساسی کشور، نوع مالکیت راه‌آهن را دولتی دانسته، ولی به‌منظور توسعه مشارکت بخش غیردولتی در راه‌آهن در مواد (۳۰) و (۱۲۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به وزارت راه و ترابری اجازه داده شده است با حفظ مالکیت دولت بر خطوط ریلی و اعمال سیاست جامع و هماهنگ […]