امروز: یکشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۰ - - Sunday, 25 July , 2021
وزارت راه و ترابری Archives | صنعت روز
  • راه‌آهن پس‌از خصوصی‌سازی
  • اصل (۴۴) قانون اساسی کشور، نوع مالکیت راه‌آهن را دولتی دانسته، ولی به‌منظور توسعه مشارکت بخش غیردولتی در راه‌آهن در مواد (۳۰) و (۱۲۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به وزارت راه و ترابری اجازه داده شده است با حفظ مالکیت دولت بر خطوط ریلی و اعمال سیاست جامع و هماهنگ […]