امروز: یکشنبه, ۵ بهمن , ۱۳۹۹ - - Sunday, 24 January , 2021
واگذاری شرکت Archives | صنعت روز
  • بانکداری ربوی در لوای شرکت راه آهن
  • هیات مدیره راه آهن در دی ماه سال ۹۶ با استناد به جایگاه حاکمیتی خود نسبت به تغییر قوانین و آیین نامه مربوط به” ماده ۱۰ قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی” پرداخته و با بهره گیری از نبود نهاد مربوطه به جهت تنطیم مقررات ؛شکل و شمایل جدیدی را برای قانون ترسیم و آیین […]